ความรู้ด้านสุขภาพ

- Jul 21, 2017-

ความเป็นอันตรายของสารตะกั่ว

การเป็นสารตะกั่วมีผลต่อร่างกายมนุษย์และสติปัญญาอย่างชัดเจนต่อเด็กและหญิงตั้งครรภ์เนื่องจากลักษณะทางสรีรวิทยาของการเจริญเติบโตและการพัฒนาสารพิษตะกั่วในสตรีมีครรภ์จะคลอดก่อนกำหนด การเป็นพิษตะกั่วอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางปัญญาของทารกและเยาวชนและก่อให้เกิดภาวะสมองเสื่อมอย่างจริงจัง เราสามารถลดปริมาณตะกั่วในน้ำดื่มเพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณสารตะกั่วของประชาชน

บทบาทของทองแดง

ทองแดงเป็นธาตุที่ขาดไม่ได้ในร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของโปรตีนและเอนไซม์ในสิ่งมีชีวิต ก่อให้เกิดกระบวนการเผาผลาญอาหารของสิ่งมีชีวิตและส่งเสริมการทำงานต่างๆของร่างกายมนุษย์ ทองแดงยังยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและช่วยให้น้ำดื่มสะอาดและถูกสุขลักษณะ กว่า 99% ของแบคทีเรียน้ำหายไปหลังจากเข้าท่อทองแดงเป็นเวลาห้าชั่วโมง ทองแดงไม่ผ่านไม่ว่าจะเป็นจาระบีแบคทีเรียไวรัสออกซิเจนและรังสีอัลตราไวโอเลตและลักษณะอันตรายอื่น ๆ ไม่สามารถผ่านมันและก่อให้เกิดมลพิษน้ำ! การใช้หลอดทองแดงกับสุขภาพร่างกายมนุษย์สามารถมีบทบาทในเชิงบวกได้

ทองแดงเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์แม้ว่าทองแดงเป็นธาตุสำคัญที่สำคัญ แต่ถ้าปริมาณที่มากเกินไปยังเป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เป็นพิษ ส่วนใหญ่เกิดจากไอออนโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อทองแดง เมื่อร่างกายมนุษย์ยังคงเป็นจำนวนมากของโลหะหนักง่ายมากกับร่างกายของภาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งตับและถุงน้ำดีเมื่อทั้งสองอวัยวะมีปัญหาเพื่อรักษาการเผาผลาญของร่างกายจะปรากฏความวุ่นวายโรคตับแข็งตับและน้ำท้องฟ้าแม้ จริงจังมากกว่านี้.